Na sprzedaż zbiór 13 litografie

CZE. 2019

Karykatury Wojna Austriacko-Piemoncka - Włoska wojna o Niepodległość

1054 - Unknown column 'pd.products_description' in 'field list'

select p.products_id, p.date, p.technique, p.products_quantity, pd.products_description, pd.products_name, pd.products_subname, p.manufacturers_id, p.products_price, p.products_tax_class_id, IF(s.status, s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price, IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as final_price from products p left join specials s on p.products_id = s.products_id, products_description_pl pd where p.products_status = '1' and pd.products_id = p.products_id and pd.language_id = '9' and p.products_id BETWEEN '52285' AND '52297' limit 0, 45

[TEP STOP]